Polityka prywatności i plików cookies

Dzień dobry!

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiem, dlatego przygotowałam dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://wloskionline.pl oraz dokonywaniem zakupów w sklepie https://wloskionline.pl/moje-produkty/

Informacja formalna na początek – administratorem strony jest Alicja Ćwieczkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Alicja Ćwieczkowska”, ul. Burzyńskiego 3B/5, 80-462 Gdańsk, NIP: 584-263-43-11, REGON: 364500114.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres kontakt@wloskionline.pl. W dni robocze w godz. 10:00-14:00 możesz kontaktować się ze mną również telefonicznie, pod nr 511 466 395.

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbam o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowałam dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

1. Zapisując się do newslettera lub na listę zainteresowanych danym produktem, korzystając z moich usług, dokonując zakupów w moim sklepie, zakładając konto użytkownika za pośrednictwem strony, wchodząc w interakcje na mediach społecznościowych Włoski Online, przekazując opinie na temat produktu, dodając komentarz na blogu lub po prostu kontaktując się ze mną mailowo/telefonicznie, przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja gwarantuję Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

2. Powierzam przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

3. Narzędzia, z których korzystam, mogą zbierać na Twój temat informacje takie jak adres IP, przybliżona lokalizacja, urządzenie, system operacyjny oraz przeglądarka internetowa, z których korzystasz, płeć, przedział wiekowy, zainteresowania, czas spędzany na moich stronach, przejścia pomiędzy poszczególnymi witrynami, kliknięcia w poszczególne linki, inne działania podejmowane w ramach strony i sklepu. Informacje te nie są przeze mnie zestawiane z Twoimi danymi osobowymi i nie pozwalają na Twoją identyfikację, za wyjątkiem sytuacji, gdy zapisałaś się do newslettera. W tym przypadku Twoje imię oraz adres e-mail zestawiane są z informacjami na temat korzystania przez Ciebie z mojej strony i sklepu, które to informacje są następnie wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji odnośnie kierowanych do Ciebie treści w ramach komunikacji mailowej.

4. Korzystam z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC.

5. Korzystam z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook (takich jak Facebook Pixel) oraz Instagram w celu kierowania do Ciebie reklam. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Facebook. Reklamy te mogą być personalizowane w takim znaczeniu, że decyzja o wyświetleniu Tobie określonej reklamy zostanie podjęta automatycznie przez algorytm serwisu Facebook w zależności od zdefiniowanych przeze mnie ustawień. Ustawienia te mogą wiązać się z pewnymi informacjami na Twój temat, takimi jak zainteresowania, wiek, działania podejmowane uprzednio na stronach Włoski Online. Informacje te jednak nie pozwalają mi na Twoją identyfikację.

6. Osadzam na stronie filmy pochodzące z serwisu YouTube. Oglądanie tych filmów wiąże się z akceptacją plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube.

7. Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Twitter.

8. Na swojej stronie zapewniam możliwość dodawania komentarzy oraz opinii. Gromadzę przy tym Twoje dane takie jak imię/pseudonim, adres e-mail, ew. adres strony internetowej i zdjęcie profilowe. Wystawiając opinię/komentarz akceptujesz politykę prywatności.

9. Używam plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Możesz zarządzać plikami cookie z panelu „Ustawienia plików cookie” widocznego na stronie. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystam również z plików cookie innych firm, które pomagają mi analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.

10. W ramach zawartości stron Włoski Online mogą znajdować się linki do witryn zewnętrznych zarządzanych przez podmioty trzecie. Nie ponoszę odpowiedzialności za zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies przez operatorów witryn zewnętrznych. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w politykach prywatności witryn zewnętrznych.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Alicja Ćwieczkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Alicja Ćwieczkowska”, ul. Burzyńskiego 3B/5, 80-462 Gdańsk, NIP: 584-263-43-11.

Szczegóły na temat przetwarzania danych wskazane są poniżej, odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych.

Uprawnienia

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abym przetwarzała Twoje dane, możesz żądać ich usunięcia),

prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mam nieprawidłowe dane lub przetwarzam je bezpodstawnie),

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przeze mnie przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestanę przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażę, że podstawy przetwarzania przeze mnie danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są mi niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),

prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać ode mnie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś mi na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz mi zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzam dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcam do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważam za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podkreślam, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłam się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres  kontakt@wloskionline.pl. Dołożyłam jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są zarówno na terenie, jak i poza terenem Unii Europejskiej. Jeśli dane są przetwarzane poza terytorium UE, następuje to tylko przez podmioty gwarantujące bezpieczeństwo danych poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield.

Powierzam przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. LH.PL Sp. z o. o.  (hostingodawca) – w celu przechowywania danych na serwerze (w tym danych klientów sklepu) oraz obsługi skrzynki mailowej; siedziba: ul. ks Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań.
 2. Google Analytics – w celu zbierania informacji o ruchu na stronie; siedziba: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 3. Gmail – w celu obsługi skrzynki mailowej; siedziba: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 4. Freshmail – w celu obłsugi systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeśli zapisałeś się do newslettera lub na listę zainteresowanych danym produktem; siedziba: Al. 29 Listopada 155 c 31-406 Kraków.
 5. Vires Sp. z o. o. – w celu generowania i wysyłania faktur oraz rachunków dokumentujących zakupy dokonane za pośrednictwem sklepu lub wykupione u mnie usługi; siedziba: ul. Zwierzyniecka 12 39-400 Tarnobrzeg.
 6. AMC Rachunkowość Anna Cała – w celu prowadzenia księgowości; siedziba:  ul. Wojanowska 68 lok. 15  54-050 Wrocław.
 7. Podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej – podmiot ten może uzyskiwać dostęp do Twoich danych w związku z pracami technicznymi dotyczącymi tych obszarów, w których przetwarzane są dane.
 8. Dostawca systemu sklepowego – w ramach tego systemu dochodzi do przetwarzania Twoich danych, gdy składasz zamówienie/zakładasz konto w sklepie.
 9. Skype Communications SAR – L23-29 Rives de Clausen, L-2165 Luksemburg; Numer rejestracyjny firmy: R.C.S. Luxembourg B100.468; NIP: LU 20981643 – w celu przeprowadzania lekcji online.
 10. Whereby AS – Gate 1 no. 107, 6700 Måløy, Norway – w celu przeprowadzania lekcji online.

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa wymaganych przez przepisy prawa.

Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych. Chodzi w szczególności o wszelkie deklaracje, raporty, sprawozdania i inne dokumenty księgowe, w których znajdują się Twoje dane osobowe.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

Ze względu na korzystanie ze skrzynki mailowej oraz systemu do analizy ruchu na blogu, które korzystają z serwerów znajdujących się poza Unią Europejską, dochodzi do przekazania Twoich danych osobowych do państwa trzeciego, jakim w tym wypadku są Stany Zjednoczone. Nie obawiaj się, Twoje dane są bezpieczne. Dostawca skrzynki mailowej oraz system Google Analytics gwarantują odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Rachunki i faktury

Jeżeli wystawiam Ci rachunek lub fakturę, to w tym celu przetwarzam Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia rachunku/faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia rachunku/faktury. Ponadto, wszystkie wystawione rachunki/faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Komentarze

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz mi swoje dane w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu strony internetowej oraz treści komentarza. Ponadto, w systemie odnotowywany jest adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz.

Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Dane w bazie mojego systemu WordPress są w niej przechowywane przez cały okres funkcjonowania bloga. Dane zostaną usunięte z bazy, gdy podejmę decyzję o zamknięciu bloga.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane na podstawie Twojej zgody wynikającej z dodania komentarza. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Część danych (imię i ew. nazwisko, zdjęcie profilowe) będą dostępne publicznie na blogu przy Twoim komentarzu. Komentarze są weryfikowane przez wtyczkę Antispam Bee, która ma na celu blokowanie spamu. Politykę prywatności wtyczki znajdziesz tutaj.

Zgłaszanie treści użytkownika jako nielegalne lub w inny sposób niezgodne z regulaminem

Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach zgłoszenia treści, które uzna za nielegalne lub w inny sposób niezgodne z Regulaminem sklepu przetwarzane są w celu dokonania weryfikacji i moderacji zgłoszonych treści na podstawie odpowiednio: przepisów obowiązującego prawa lub warunków Regulaminu. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł dokonać zgłoszenia treści do moderacji. Dane te będą przetwarzane przez czas weryfikacji i moderacji zgłoszonych treści oraz obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (np. obowiązku zgłoszenia przestępstwa), a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 
 

Kontakt e-mailowy/ telefoniczny

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej (lub telefonicznie), w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości (lub numer telefonu, z którego wykonujesz połączenie). Ponadto, w treści wiadomości (lub podczas rozmowy) możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania ze mną kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Newsletter

Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać mi swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera.

Dane przekazane mi podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego Freshmail i przechowywane na serwerze zapewnianym przez Freshmail.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się ze mną. Pomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w mojej bazie w celu ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej. W sytuacji, w której złożysz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, domagając się jednocześnie usunięcia swoich danych z mojej bazy, będę zmuszona poinformować Cię, że z uwagi na mój uzasadniony interes, o którym mowa w akapicie poprzedzającym, nie usunę Twoich danych z bazy. Usunięcie takich danych uniemożliwiłoby mi wykazanie w razie potrzeby faktu udzielenia przez Ciebie w przeszłości zgody na otrzymywanie newslettera.

Wykorzystywany przeze mnie system mailingowy śledzi Twoje działania podejmowane w związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. W związku z tym, posiadam informacje, które wiadomości otworzyłeś, w ramach których wiadomości kliknąłeś w linki itp.

Listy zainteresowanych

Niezależnie od newslettera, możesz zapisywać się na listy osób zainteresowanych poszczególnymi produktami bądź usługami. Zapis wymaga podania imienia oraz adresu e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się na listę.

Dane przekazane mi podczas zapisu na listę wykorzystywane są w celu przesyłania Ci informacji związanych z danym produktem/usługą, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się na listę.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania informacji o produkcie, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości lub po prostu kontaktując się ze mną. Pomimo wypisania się z listy, Twoje dane będą nadal przechowywane w mojej bazie w celu ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci mailingów, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie wiadomości oraz chwili jej wycofania, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie. W sytuacji, w której złożysz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, domagając się jednocześnie usunięcia swoich danych z mojej bazy, będę zmuszona poinformować Cię, że z uwagi na mój uzasadniony interes, o którym mowa w akapicie poprzedzającym, nie usunę Twoich danych z bazy. Usunięcie takich danych uniemożliwiłoby mi wykazanie w razie potrzeby faktu udzielenia przez Ciebie w przeszłości zgody na otrzymywanie wiadomości.

Wykorzystywany przeze mnie system mailingowy śledzi Twoje działania podejmowane w związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. W związku z tym, posiadam informacje, które wiadomości otworzyłeś, w ramach których wiadomości kliknąłeś w linki itp.

Zakupy w sklepie

Składając zamówienie w sklepie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu, (ewentualnie numer NIP). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane mi w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych, w tym w celu identyfikacji klienta powracającego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przeze mnie przetwarzane w celach archiwalnych oraz statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego. Pamiętaj również, że mam obowiązek przechowywać faktury (dokumentacji księgowej) z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach/ dokumentacji księgowej. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednakć sprzeciwić się przetwarzaniu przeze mnie Twoich danych w celach statystycznych i archiwalnych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z bazy.

Konto użytkownika

Aby ułatwić Ci dostęp do zakupionych produktów, przy składaniu zamówienia automatycznie utworzone zostaje Twoje konto klienta. Zakładając konto użytkownika w sklepie, musisz podać dane niezbędne do założenia konta, takie jak adres e-mail oraz hasło. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia. W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dalej idące dane.

Dane przekazane w związku z założeniem konta przetwarzane są w celu świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną polegającej na zapewnieniu Ci możliwości korzystania z konta użytkownika. Usługa ta świadczona jest na podstawie umowy zawieranej na zasadach opisanych w regulaminie, co oznacza, że w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu konta, przy czym nie doprowadzi to usunięcia Twoich danych z mojej bazy, ponieważ dane te są mi niezbędne do ewentualnego ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń związanych z umową o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Ponadto, Twoje dane przechowywane są w bazie po usunięciu konta po to, bym w przyszłości mogła zidentyfikować Cię jako użytkownika powracającego, jeżeli zdecydowałbyś się na ponowne korzystanie ze sklepu jako zarejestrowany użytkownik. W tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest mój prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W ramach konta użytkownika przechowywana jest historia Twoich zamówień złożonych z wykorzystaniem konta. W tym zakresie przetwarzanie danych osobowych opisane jest w punkcie powyżej – zakupy w sklepie. Usunięcie konta użytkownika nie będzie jednoznaczne w usunięciu informacji o złożonych z wykorzystaniem konta zamówieniach, jeżeli będę nadal mieć podstawę prawną dla przetwarzania tych informacji.

W każdej chwili możesz zmodyfikować dane zawarte w Twoim koncie.

Reklamacje i odstąpienie od umowy

Jeżeli składasz reklamację lub odstępujesz od umowy, to przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przeze mnie Twoich danych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z bazy.

Opinie na temat produktów i usług

Przekazując mi/ wystawiając na stronie lub w sklepie swoją opinię na temat mojego produktu/ usługi, podajesz swoje imię i nazwisko/ nazwę, adres e-mail, ewentualnie załączasz swoje zdjęcie. Przetwarzam te informacje na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu archiwizacji opinii oraz jeżeli podejmę taką decyzję, rozpowszechniania jej w ramach moich działań marketingowych prowadzonych za pośrednictwem Internetu. Twoje opinie w sklepie oraz na podstronie OPINIE są publikowane za wyraźnym okazaniem Twojej zgody (przez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa). W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na takie działania (za pośrednictwem kontaktu mailowego na adres kontakt@wloskionline.pl), co sprawi, że usunę Twoją opinię ze swojej bazy.

Media społecznościowe

Obserwując profilowe społecznościowe Włoski Online, wchodząc w interakcje, dodając komentarze itp. sprawiasz, że widzę Twoje dane osobowe zgromadzone w ramach Twojego profilu społecznościowego. To Ty decydujesz, co dostępne jest w ramach Twojego profilu, korzystając z ustawień prywatności w danym serwisie społecznościowym. Nie kopiuję danych z profili społecznościowych do swoich baz. Przetwarzam je w obrębie serwisów społecznościowych zgodnie z funkcjami, jakie dostępne są w ramach tych serwisów społecznościowych.

Lekcje języka włoskiego oraz mentoring językowy

Decydując się na lekcje/kurs włoskiego lub mentoring językowy dobrowolnie podajesz niezbędne dane potrzebne do prawidłowego kontaktu oraz zrealizowania usługi. Dane te będą przechowywane w formie papierowej w siedzibie firmy w miejscu niedostępnym dla osób trzecich oraz elektronicznie w skrzynce pocztowej, książce telefonicznej oraz na liście kontaktów programów Skype/ Whereby. Decydując się na korzystanie z powyższych programów akceptujesz ich Politykę prywatności.

Szczegóły odnośnie polityki prywatności tych podmiotów znajdziesz pod poniższymi linkami:

Skype – https://support.skype.com/pl/skype/all/privacy-security/

Whereby – https://whereby.com/information/tos/privacy-policy/

Treść korespondencji elektronicznej może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Moje strony, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Są to niewielkie pliki, które są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.), m.in. w celu umożliwienia Ci korzystania z wszystkich funkcjonalności strony i sklepu. Pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. Ponadto w każdej chwili możesz je usunąć – korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki. Korzystając z tych opcji możesz również blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Na moich stronach ciasteczka wykorzystywane są do celów:

  • zapamiętywania informacji o Twojej sesji

  • statystycznych

  • udostępniania Ci pozostałych funkcjonalności sklepu i strony.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

  • Firefox

  • Chrome

  • Safari

  • Internet Explorer / Microsoft Edge

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlany jest komunikat o stosowaniu plików cookies, gdzie możesz również wyrazić zgodę (lub jej nie wyrazić) na wykorzystanie poszczególnych plików cookies. Do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na wykorzystanie plików cookies, te pliki nie są wykorzystywane. Pamiętaj jednak, że niektóre cookies są niezbędne i nie można ich wyłączyć.

Swoje decyzje na temat plików cookies możesz zmienić także w trakcie użytkowania strony.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Korzystając z mojej strony i sklepu z włączoną w przeglądarce obsługą plików cookies, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zawsze możesz też zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Możesz również zarządzać ustawieniami plików cookies, instalując specjalne dodatki pozwalające na kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery (https://www.ghostery.com).

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z mojej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystuję je w celu prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich

Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka

Wykorzystuję cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystam w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie mojej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

Facebook Ads i Insights

Korzystam z narzędzi marketingowych i analitycznych dostępnych w ramach serwisu Facebook. Dostawcą tych narzędzi jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług oraz analizie i statystyce.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w moim serwisie, zaimplementowałam w ramach mojej strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają mi na Twoją identyfikację. Wiem jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach mojej strony. Mogę również sprawdzić, w jakim przedziale wieku się znajdujesz, jakiej jesteś płci, skąd łączysz się z Internetem. Facebook Insights może dostarczać mi również więcej informacji na Twój temat, ale nigdy nie są to informacje, które pozwalałaby mi na Twoją identyfikację.

Informuję Cię jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne ode mnie, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdziesz przydatne informacje w tym zakresie:  https://www.facebook.com/help/568137493302217

Treści z serwisów zewnętrznych

Osadzam na stronach treści z serwisów zewnętrznych, w szczególności filmy z serwisu YouTube. W związku z tym, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą YouTube, w tym pliki cookies DoubleClick.

Odtwarzając wideo lub zapoznając się z innym osadzonym materiałem, Google otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do serwisu danego usługodawcy, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców. 

Jeśli nie chcesz, aby usługodawcy przyporządkowywali dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo lub zapoznawania się z innymi treściami na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na mojej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Pliki cookies związane z YouTube ładowane są dopiero w chwili odtworzenia filmu, więc jeżeli nie chcesz, by do tego doszło, powstrzymaj się od oglądania filmu.

Funkcje społecznościowe

Na mojej stronie internetowej używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook. 

Wyświetlając moją stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła moją stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na mojej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Wyświetlanie reklam

Na blogu wyświetlają się reklamy oraz linki afiliacyjne programu partnerskiego Allegro Polecam. W związku z tym, wykorzystywane są również pliki cookies firmy Allegro (Allegro Sp. z o.o. ul. Wierzbięcice 1B, 61-569 Poznań). Więcej szczegółów na temat plików cookies wykorzystywanych przez firmę Allegro znajdziesz tutaj: Polityka plików „cookies” – Allegro.pl

Na blogu wyświetlają się także reklamy oraz linki afiliacyjne systemu Ceneo. W związku z tym, wykorzystywane są również pliki cookies firmy Ceneo (Ceneo.pl Sp. z o.o. ul. Legnicka 48A 54-202 Wrocław). Więcej szczegółów na temat plików cookies wykorzystywanych przez firmę Ceneo znajdziesz tutaj: https://pp.ceneo.pl/polityka-plikow-cookies

Holler Box

HollerBox to wtyczka, która pozwala na wyświetlanie na stronie banerów reklamowych. Wtyczka generuje cookies, które zlicza liczbę odwiedzin użytkownika w ciągu jednej sesji.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.


W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres kontakt@wloskionline.pl.

Polityka prywatności w obecnej treści wchodzi w życie dnia 17.02.2024. Mogę modyfikować politykę prywatności w szczególności ze względu na zmiany technologiczne, zmiany podmiotów, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych  oraz zmiany przepisów prawa. Archiwalne wersje polityki prywatności znajdują się poniżej.

Shopping Cart
Scroll to Top